Hareidsstemna
  • Billettar

Billettsal

Hareidsstemna 2019 er avslutta og det er billettsalet også!

I tillegg til sal her på nettet, er det også sal av billettar på Strax.

Treng du plass til rullestol og/eller har med ledsager? Ring Dag Brekke på tlf 90 03 24 29 for bestilling/reservasjon.

Også i år tilbyr vi plassbillettar til Stemnefesten. Halve salen er sett av med nummererte plassar (den delen som er nærmast inngangsdøra), resten er vanlige unummererte stolar. Du kan sjølv velge kva du vil ha i kjøpeprosessen.

Billettsalet til arrangement med nummererete plassar, vert avslutta her på nettsida 3 timar før arrangementet startar. Etter det vert det kun selt billettar ved inngangen.

Det vil vere mulig å betale både med kort, Vips og kontantar ved inngangen.

Skulle dette ellers by på problem, so er Dag Brekke heilt sikkert hjelpsam på tlf.: 90 03 24 29.